Gyere el!

“Rá vagyok utalva az Ön segítségére avégett, hogy segíteni tudjak Önnek abban, hogy segíteni tudjon saját magán.”
C. G. Jung

Mi történik a sikertelen lombikot és a meddőség lelki okait feldolgozó terápián?

A sikertelen lombikot és a meddőség lelki okait feldolgozó terápia egyik legmeghatározóbb pontja az első egy-két találkozás, ahol  megfogalmazod a problémádat, ami megterhel Téged. Ennek mentén elindulva konkrétan megkeressük azt a célt is, amiben segítséget kérsz. E folyamat lezárásaként szóban szerződünk, melyben a közösen állítjuk fel az együttműködés alapjait, ill. a sikertelen lombikot feldolgozó és meddőség lelki okait kutató terápia kereteit.

A terápiás ciklus első időszaka olyan, mint az igazgyöngyhalászat. Az egyre nagyobb mértékű önvizsgálattal, ill. önismerettel, intenzíven mélyülő munka folytán kerül látószögbe mindaz, ami az életeden hozzájárulhatott meddőséged és gondjaid létrejöttéhez, s egyben ahhoz, ami változtatásra kényszerít Téged.

A probléma körüljárása, a konfliktus gócainak tudatosítása, pontosítása olyan tevékenység, ami mélyülést hoz azon rétegekbe, amelyek néha „szabad szemmel” nem láthatók. Időnként örömteli, néha igen fájdalmas ez a lefelé irányuló “mélybúvárkodás”, ám segítségével olyan fellelt igazgyöngyökre bukkanunk, amelyek összefűzve komplett láncolatot alkotnak. Csak akkor van eredménye mindennek, ha a valódi, megtörtént dolgok kerülnek előtérbe – az igazgyöngyök –, hiszen az igazság elbírható, ám a félelem vagy fájdalom által létrejött torzulás megterhelő, és akár beteg személyiséget eredményez.

Amint elérjük a legmélyebb pontot, „nincs más teendő”, mint a felszínre repülni, és újult, frissül erővel tekinteni a jövő felé. A terápiában való aktív részvétel eredményeként hatalmas lelki energiák szabadulnak fel: egyrészt a probléma góca láthatóvá, s így megoldhatóvá válik. Esélyed lesz, hogy létrejöjjön a gyógyulás, másrészt e munka által megszülető önvizsgálat reális önismeretet eredményez, ami megnöveli az önmagadba vetett hitet, és a mindennapi tűrőképességedet. Egészen addig, amíg a múlt emlékei nyomasztóan hatnak, a lélek béklyói nem engedik ezt a magasan szárnyaló lelki szabadság megélését.

Mi történik egy – egy találkozás alkalmával?

Amennyiben szimbólummal dolgozunk, akkor három szakaszra bontható az adott óra:

1. Amikor megérkezel, átbeszéljük azokat a külső-belső történéseket, melyeket fontosnak tartasz az elmúlt találkozásunk óta. Ebből kirajzolódik az a terület, amellyel adott órán foglalkozni tudsz (ez természetesen szoros kapcsolatban áll a terápia egészére meghatározott fő céllal).

2. Ennek a napi szintű eseménynek, konfliktusnak, problémának megoldására, fókuszba állítására egy szimbolikus kép kerül előtérbe. Ahhoz, hogy ezzel érdemben terápiás segítséggel dolgozni lehessen, egy transzállapotot idézek elő, melynek jellemzői: ülő pozíció, csukott szem, relaxált, ellazult enyhén hipnotikus testi-lelki-szellemi állapot. Amint ez létrejön, behívom az aktuálisnak vélt szimbólumot a képzeletedbe, s innentől kezdve ezzel, ill. ezen dolgozunk tovább.

A problémáid gyökerei többnyire a tudattalan szférájában bújnak meg. Eme szimbólumterápiás technika hatékonysága abban rejlik, hogy ebbe az elképzelt képbe önkéntelenül belevetülnek azon tudatalatti tartalmak, melyek a szavakkal való beszélgetésben a tudatos kontroll hatására, valamint az énvédő mechanizmusok elhárításai miatt nem, vagy csak nehezen, több ülés után jönnének elő.

3. A képélmény lezárása után már a tudatos szinten dolgozzuk fel a látottakat, illetve a megélt élményeket, érzéseket, azaz vagy azonnal, vagy a következő terápiás ülés alkalmával megbeszéljük azokat.

Időnként szükség van bizonyos „házi feladatok” elvégzésére, melyekkel még inkább feldolgozhatóvá válik a problémád. Kiemelkedően fontos, hogy a két ülés között készüljön valamilyen jegyzőkönyv egy-egy ülésről. A legalkalmasabb, ha lerajzolod a megélt belső képet. Az írásos lejegyzés tovább segíti a megértés folyamatát.

Közös beszélgetéseink alkalmával segítek Neked, hogy a belső öngyógyító erőd felébredhessen, illetve támogatlak, hogy kiteljesedjen az életed.

Óriási gyógyító energiák lakoznak minden emberben, Benned is! Vétek feladni a küzdelmet az egészségért, a lelki békéért.
A Te tempódban haladva kísérlek végig azon az úton, melyen, ha végig megyünk, teljesebb életet élhetsz akár életed végéig!

Büszke vagyok, hiszen a segítő beszélgetéseim alkalmával, amikor a sokévnyi elnyomott fájdalom a felszínre tör, és klienseim könnycseppeket ejtenek, szinte kézzel tapintható az a bizalom, amit oly régóta nem éreztek, nem kaptak meg. Ezt követi a megkönnyebbülés és felszabadulás, az öröm és nevetés, és a problémák megoldhatók, a sérülések feldolgozhatóvá válnak…

Módszereimet tekintve ötvözöm:

 • a rendszerszemlélet elemeit,
 • a megoldásközpontú pszichológiát,
 • a tranzakcióanalízist,
 • NLP alapelemeit,
 • Gestalt terápia alapgondolatát,
 • a Leuner-féle katatím imaginációs szimbólumterápiát,
 • az analitikus gondolkodást,
 • a Rogers-féle segítő kapcsolat 3 legfontosabb alappillérét (feltétel nélküli elfogadás, empátia és visszatükrözés, hitelesség, kongruencia), valamint
 • a különböző meditációs és relaxációs eszközöket,
 • és egyfajta mentáltréninget.
 1. Leuner olyan több elemből álló szimbólumrendszert dolgozott ki, melyek a belső történéseket képek segítségével hozzák tudatközelbe. Ezen tartalmak segítségével viszonylag gyorsan érhetők el a problémák gócát őrző, s a tudatalatti által rejtett tartalmak, konfliktusok, s egyben ezek megoldásai is.
 2. Az analitikus gondolkodás egyrészt segít megérteni a jelen gondjait, azaz hidat képezni a jelen és a múlt eseményei között, másrészt a tudattalan és tudatos eseményeket is feltérképezi.
 3. Rogers-i terápiás munka nem a múltat hangsúlyozza, hanem az itt és most élményén keresztül segít az elakadások, nehézségek megoldásában. Feltételezi, hogy mindenkinek van egy egészséges belső magja, ami a terápiás beszélgetések rendszeres alkalmazásával felszínre hívható.
 4. A mentáltréning rendszere és folyamatos használata segíti, hogy a célok elérhető közleségbe kerüljenek. Nem csak a múlt rejtelmeit és gyógymódjait keresi, hanem megteremti azt a fajta gondolkodásmódot, ami a nap 24 órájában könnyen alkalmazható, és garantáltan elvezet a kitűzött célokhoz, akár a sikerhez.
 5. A meditációs, relaxációs módszerek segítenek, hogy a kavargó és olykor igen zavaró gondolatok, belső monológok elcsendesedjenek, melynek eredményeképpen az egyénben kibontakozó segítő és gyógyító események kerülhetnek középpontba.

 

SZIMBÓLUMTÁR

Ahhoz, hogy a különböző belső, mély tartalmak a tudat által “megfoghatók” legyenek, elengedhetetlen a terápiában létrejövő képek értelmezése.
Ehhez a munkához kiváló segédeszköz az alábbi linken megtekinthető kiadvány.
Kattints a linkre!
http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#d0e993

Jelentkezz be hozzám személyes vagy online konzultációra!

A honlapon és a hírleveleimben tegeződöm, terápiában viszont magázódom!

5 + 7 =

Kövess!

Párkapcsolati problémák párterápiája

Lombik & meddőség terápia – VIDEÓ